عبارت مورد جستجو:
  پنجشنبه 26 تير 1399
دوسالانه‌ها 
جهت دريافت شناسه و رمز خود مي‌بايست كد ملي و پست الكترونيكي خود را كه در زمان ثبت‌نام مشخص نموده‌ايد، در بخش زير وارد نماييد.
  كد ملي: 
  پست الكترونيكي: 
 
اين نرم‌افزار در اختيار موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر مي‌باشد.