عبارت مورد جستجو:
  سه‌شنبه 26 تير 1397
دوسالانه‌ها 
شورای سیاستگذاری

 

              


رییس شورای سیاستگزاری
 محمود شالويي



         

 
رياست افتخاري
محمود جوادي پور

   

 







عضو شورا
حسین محجوبی


عضو شورا
غلامعلی طاهری


عضو شورا
احمد خلیلی فرد







عضو شورا
احمد وكيلي


عضو شورا
پریسا شاد قزوینی


عضو شورا
مرتضی گودرزی دیباج







عضو شورا
اصغر کفشچیان مقدم


عضو شورا
رضوان صادق زاده


عضو شورا
حسن سلطانی










عضو شورا
سید جواد جعفری  

 



عضو شورا
 داود ثمری



عضو شورا
عبد الرحیم سیاهکارزاده