عبارت مورد جستجو:
  پنجشنبه 26 تير 1399
دوسالانه‌ها احمد وكيلي
متولد 1340 ـ تهران
لیسانس از دانشگاه هنر در سال 1366
فوق لیسانس از دانشگاه آزاد در سال 1377

سوابق:

دبیر هشتمین دوسالانه ملی ایران 1390
داور سالانه طراحی دکتر سندوزی 1389
داور جشنواره هنر جوان(دوره سوم و چهارم)
داور اولین جشنواره ی تجسمی شهر
داور بی ینال هفتم تهران
دبیر اولین بی ینال چاپ دستی در ایران
شرکت در اولین-دومین-سومین-چهارمین و پنجمین بینال تهران
منتخب فستیوال بلونیا در ایتالیا سال 1370
عضو انجمن نقاشان ایران
تدریس در دانشگاه های آزاد ، هنر ، الزهرا ، زاهدان و سوره از سال 1369
برگزاری چندین نمایشگاه انفرادی و شرکت در چندین نمایشگاه گروهی