عبارت مورد جستجو:
  پنجشنبه 26 تير 1399
دوسالانه‌ها 
سیدحسن سلطانی


سیدحسن سلطانی
متولد 1343 ـ یزد
فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر(پردیس اصفهان) 1368
فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه تربیت مدرس 1371
فارغ التحصیل دکترای هنرهای تصویری (با گرایش انیمیشن) دانشگاه وگیگ مسکو 1382

سوابق:

عضو هیأت علمی دانشگاه هنر گروه نقاشی 1372 تا کنون
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه هنر 1386 تا 1389
مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته نقاشی دانشگاه هنر 1386- 1388
عضو شورای انیمیشن فرهنگستان هنر از 1386 تا 1388
برگزاری هفت نمایشگاه انفرادی و شرکت در بیش از 40 نمایشگاه گروهی داخل و خارج از کشور