عبارت مورد جستجو:
  پنجشنبه 26 تير 1399
دوسالانه‌ها 
رضوان صادق زاده 

رضوان صادق زاده
متولد 1343 ـ اردبيل
كارشناس ارشد نقاشي ازدانشگاه هنر

سوابق:

مديرگروه نقاشي(مقاطع کارشناسی و كارشناسي ارشد) دانشگاه هنر
منتخب دومين نمايشگاه نقاشي جهان اسلام
برندهً جايزهً چهارمين دو سالانه تهران
برندهً جايزهً جهاني كشورمن در سال2000 لندن
رگزاري 10 نمايشگاه انفرادي , شركت دربيش از100نمايشگاه گروهي