عبارت مورد جستجو:
  پنجشنبه 26 تير 1399
دوسالانه‌ها 
اصغر كفشچیان مقدم 

اصغر كفشچیان مقدم
متولد 1342 ـ مشهد
دكتری هنرهای تجسمی

سوابق:

طراح، نقاش، هنرمند حوزه هنر جدید و پژوهشگر
عضو هیئت علمی و استادیار پردیس هنرهای زیبا- دانشگاه تهران
مدیر گروه نقاشی و مجسمه سازی دانشكده هنرهای تجسمی دانشگاه تهران
دبیر سومین و چهارمین نمایشگاه هنر جدید تهران
داور و عضو شورای سیاستگذاری و انتخاب آثار چند نمایشگاه جشنواره هنری
شركت در نمایشگاه های متعدد داخلی و خارجی هنری
مؤلف مقالات متعدد در زمینه هنرهای تجسمی و هنر جدید در نشریات فرهنگی و هنری