عبارت مورد جستجو:
  پنجشنبه 26 تير 1399
دوسالانه‌ها 
مرتضی گودرزی دیباج 

مرتضی گودرزی دیباج
متولد 1341 ـ بروجرد
نقاش محقق و منتقد هنری

سوابق:

مدرس دانشگاه شاهد از سال 1380 تا 1386
رییس پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی از سال 1381 تا 1389
رییس مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری از سال 1388
دبیر دوسالانه بین المللی نقاشی جهان اسلام 1383
عضو هیات داوران همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر
دبیر همایش ملی ایران 1404 ( 1389 )
نفر برگزیده چهارمین دوسالانه نقاشی تهران 1376
نفر برگزیده اولین نمایشگاه بین المللی طراحی تهران 1378
برگزاری چندین نمایشگاه انفرادی و شرکت در چندین نمایشگاه گروهی داخل و خارج از کشور