عبارت مورد جستجو:
  پنجشنبه 26 تير 1399
دوسالانه‌ها 
واحد خاکدان 

واحد خاکدان
متولد 1329 ـ تهران
لیسانس معماری از دانشکده هنر های تزئینی 1350-1355

سوابق:

 چهارمین دوسالانه بین المللی نقاشی معاصر جهان اسلام. موزه صبا 1386