عبارت مورد جستجو:
  پنجشنبه 26 تير 1399
دوسالانه‌ها 
مهرداد خطایی


 

مهرداد خطایی
متولد 1355 ـ تبریز
کارشناس ارشد نقاشی از دانشگاه هنر ومعماری آزاد اسلامی

سوابق:

تدریس در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران از سال 81-80 تا کنون
تدریس در دانشگاه بین المللی پردیس کیش دانشگاه تهران (کارشناسی ارشد) 88-87
تدریس در دانشگاه الزهرا از سال 81 تا 83
تدریس در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران از سال 75
تدریس دانشگاهی دانشگاه هنر در سال 1380
دریافت لوح افتخار دوسالانه نگارگری موزه هنرهای معاصر تهران 1376
دریافت لوح افتخار دوسالانه نگارگری موزه هنرهای معاصر تهران 1378
انتخاب دو اثر سالانه بین المللی طراحی مانیفست، اوهایو امریکا 1386
دریافت لوح افتخار و برگزیده نخستین دوسالانه بین المللی چاپ دستی استانبول ترکیه 1387
عضو هیأت داوران جشنواره هنر جوان در بخش طراحی 1387
برگزیده نهمین دوسالانه بین المللی چاپ دستی ایتالیا 1387
دریافت لوح افتخار و برگزیده دوسالانه بین المللی چاپ دستی کوانلان چین 1388
منتخب پنجمین بینال چاپ دستی پرتغال 2010
منتخب هفتمین بینال چاپ دستی معاصر کانادا 2011
منتخب پانزدهمین بینال چاپ دستی سارسلس فرانسه 2011
عضو انجمن نقاشان ایران – عضویت در انجمن بین المللی هنرمندان چاپ دستی کالیفرنیا، امریکا – عضو انجمن بین المللی چاپ دستی
برگزاری چندین نمایشگاه گروهی نقاشی، طراحی و چاپ دستی در ایران و خارج از کشور