عبارت مورد جستجو:
  پنجشنبه 26 تير 1399
دوسالانه‌ها 
شهلا حبیبی 

شهلا حبیبی
متولد 1324 ـ رشت
فوق لیسانس ارتباطات بصری از دانشکده هنرهای تزئینی پاریس 1350

سوابق:

تدریس در دانشگاههای مختلف ایران 67-1352
عضویت در گروه دنا به مدت سه سال
داوری نمایشگاه طراحی امروز ایران1379
داوری نمایشگاه تجلی احساس1381
داوری ششمین دو سالانه نقاشی معاصر تهران1383
برنده اولین دوسالانه نقاشی تهران
برنده جایزه سن گراسین فرانسه
برگزاری چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی در ایران و خارج از کشور